100% sikkert og lovligt spil - Spillemyndigheden Nem ID certificeret

Brugervilkår

Aspire Global International LTD. SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Aspire Global International LTD. ("NGC") er en virksomhed registreret i Malta med det formål at drive online og mobile programspil. NGC tilbyder online og mobile spiltjenester til Dig ("NGC-tjenester") under de følgende vilkår og betingelser omfattet af denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen"), som Du skal læse omhyggeligt i sin helhed, før Du bruger NGCs tjenester eller produkter. Bemærk, at Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem Dig og NGC. Ved registrering hOs NGC og/eller ved at bruge NGCs tjenester, samtykker Du i at være bundet af denne Aftale i sin helhed og uden forbehold. Hvis Du ikke ønsker at samtykke til visse af bestemmelserne i denne Aftale, skal Du øjeblikkeligt stoppe brug af NGCs tjenester og fjerne RVG-spil fra Din computer og mobile enheder. Udover vilkår og betingelser i denne Aftale, bedes Du gennemse Vores og sikkerheds-privatlivspolitik, politik om ansvarligt spil, politik om fair play, udbetalingspolitik og bonuspolitik, samt andre regler, politikker og vilkår og betingelser i forbindelse med spil og kampagner på Vores websted og/eller Vores mobilprogram(mer), som er indarbejdet heri efter henvisning, sammen med andre sådanne politikker, som Du kan få meddelelse om fra Os fra tid til anden.

1. Definitioner

Til top

I denne Aftale gælder følgende, med mindre konteksten tydeligt angiver andet:

Gratis øvelsesspilBetyder en spiltilstand, hvorved indehaveren af en Spillerkonto kan spille RVG-spil til NGC tjenester med øvelsesformål. Spil i øvelsestilstand involverer ingen satsning af rigtige penge og medfører ingen mulighed for at vinde eller tabe sådanne penge, men er dog underlagt de samme spilleregler som spil med rigtige penge:
SpilprocedurerBetyder enhver procedure eller betingelse formuleret af NGC i tillæg til denne aftale, som kun gælder for et bestemt RVG-spil uanset om det er et gratis øvelsesspil og/eller et spil for rigtige penge,
SpillereglerBetyder de regler, der gælder for alle gratis øvelsesspil og spil for rigtige penge med NGC tjenester inklusiv alle relevante dele af denne Aftale og spilprocedurerne for hvert enkelt RVG-spil,
Interaktivt systemBetyder det software, som NGCs tjenester bruger til at aktivere og regulere resultater af gratis øvelsesspil og spil for rigtige penge.
Mobilprogram(mer)Betyder ethvert program ejet, drevet, tilknyttet eller hostet af NGC Ltd., og ethvert program eller emhver datafil eller noget andet indhold afledt derfra, som skal bruges til at opnå adgang till eller på anden måde bruges af Dig, for at Du kan deltage i RVG-spil i gratis øvelsestilstand eller for rigtige penge,
NemIDBetyder den påkrævede digitale signatur under gældende dansk lovgivning, som skal bruges til at logge på en Spillerkonto.
NGC-tjenesterBetyder NGC internet spilsystem på webstedet/webstederne og/eller mobilprogram(mer), inkl. tilknyttede tjenester og spilaktiviteter, alle som tilbudt og angivet på diverse websteder og/eller mobilprogram(mer),
SpilBetyder alle køb for rigtige penge af et af Vores RVG-spil med det formål at spille online,
SpillerBetyder enhver person over 18 år, som har en gyldig Spillerkonto hos NGC med det formål at spille online,
SpillerkontoBetyder en personlig konto åbnet af et individ, kun for dette individ udelukkende til brug for dette individ, og brugt hos Os til at give denne person adgang til at spille , RVG-spil, både for så vidt gælder øvelsesspil og spil for rigtige penge, via NGC-tjenester,
Spil for rigtige pengeBestår af en spiltilstand, hvor en Spillerkontoindehaver spiller RVG-spil med NGC-tjenester, som indebærer spil for rigtige penge og muligheden for at vinde og tabe sådanne rigtige penge,
RVGBetyder enhver individuel satsning brug af NGC tjenester ved at købe en tilfældig værdi genereret repræsentation,
RVG-spilBetyder Gratis Øvelsesspil og/eller spil med rigtige penge, som kan spilles af spillere med en gyldig Spillerkonto via NGC-tjenester,
Os, Vieller VoresHenviser til NGC, Neopoint Technologies og/eller ethvert datterselskab, tilknyttede selskaber, funktionærer, medarbejdere hos NG Communication Ltd.
NGC PartnersHenviser til enhver partner, agent, leverandør og/eller virksomhedspartner hos NGC, inkl. white label-partnere,
BrugernavnBetyder det brugernavn, som Du vælger, når Du registrerer Dig til at bruge NGC-tjenester, Brugernavnet er personligt og kun kan bruges af Dig til gratis øvelsesspil og spil for rigtige penge,
WebstedBetyder ethvert websted ejet, drevet, tilknyttet eller hostet af NGC og ethvert program eller datafil eller enhvert datafil eller ethvert andet indhold afledt derfra, som er nødvendigt til at opnå adgang eller som på anden måde skal bruges af Dig, så Du kan deltage i RVG-spillene til gratis øvelsesspil og spil for rigtige penge,
White Label-partnerBetyder en enhed, som er ejer af et websted og/eller mobil enhedsvirksomhed, som tilbyder særlige funktioner, som f.eks. marketing og kampagner i forbindelse med NGC-tjenester.
Du, Dig, Din Dit eller BrugerHenviser til brugeren af NGC-tjenesterne til gratis øvelsesspil og/eller spil for rigtige penge.

2. Juridisk overholdelse

Til top
2.1Tilgængeligheden af NGCs tjenester kan ikke forstås som et tilbud eller en invitation til at bruge NGCs tjenester, hvis Du er bosiddende i et land eller et område, hvor sådan brug er ulovlig på nuværende tidspunkt eller i enhver jurisdiktion, hvor NGC, efter eget skøn, vælger ikke at tilbyde NGC tjenester.
2.2Du accepterer fuldt ansvar for at afgøre, om Din brug af NGCs tjenester er lovlig i det land/den region, hvor Du bor, og/eller i ethvert land/enhver region, hvor Du logger på NGCs tjenester. NGC er ikke ansvarlig for nogen ulovlig eller uautoriseret brug af NGCs tjenester af Dig, da Viikke kan bekræfte lovlighed af brug i hver jurisdiktion, og det er Dit fulde ansvar af bekræfte lovligheden af brugen af NGCs tjenester, før Du logger på NGCs tjenester. Såfremt Du er i tvivl om , hvorvidt Din brug af NGCs tjenester er lovlig i den jurisdiktion, som gældende for Dig råder Vi Dig til at søge juridisk rådgivning.
2.3Ifølge loven må Du kun bruge NGCs tjenester, hvis Du er fyldt atten (18) år, Såfremt den juridiske myndighedsalder i det land Du bor i, er højere end atten (18) år, skal Du imidlertid opfylde denne aldersgrænse.
2.4Vi forbeholder Os ret til enhver tid at anmode om dokumentation for Din alder Dig for at sikre, at mindreårige ikke bruger NGCs tjenester. Vi forbeholder Os også ret til at suspendere eller annullere Din Spillerkonto og udelukke Dig, midlertidigt eller permanent, fra brug af NGCs tjenester, hvis tilfredsstillende alderaldersdokumentation ikke fremlægges, eller hvis Vi mistænker Dig for at være mindreårig, og hvis dokumentation ikke kan frem lægges fra Dig indenfor tredive (30) dage fra Vores anmodning her om. Din Spillerkonto lukkes i overensstemmelse med gældende regler.
2.5Ingen funktionær, direktør, medarbejder, konsulent eller agent hos NGC eller nogen af deres tilknyttede virksomheder eller deres leverandører, forhandlere eller white label-partnere må bruge NGCs tjenester direkte eller indirekte, under deres ansættelsesperiode og i en periode på 24 måneder efter. Denne begrænsning gælder også disse personers familiemedlemmer, som omfatter, men er ikke begrænset til, ægtefælle, partner, forælder, børn eller søskende.

3. Immaterielle Rettigheder

Til top
3.1For at undgå enhver form for tvivl præciseres det, at NGC er ejer eller licenshaver af ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder og/eller det interaktive system og RVG-spil tilbudt via NGC-tjenesterne. Spillere og kommene spillere opnår ingen rettigheder ved at bruge NGC-tjenesterne. Herudover tilhører andet indhold relateret til NCG-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, software, billeder, fotos, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Websteds- og mobilindhold") NGC eller en af dets virksomheder og/eller dets licenshavere, og dette er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Spillere og kommende spillere anerkender og samtykker i, at de kun har tilladelse til at bruge NGC-rettighederne som udtrykkeligt fremsat i denne Aftale, og sådanne spillere og kommende spillere opnår ingen rettigheder til websteds- og mobilindhold, eller nogen del heraf. Du må under ingen omstændigheder bruge websteds- og mobilindhold uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra NGC.
3.2Alt indhold og enhver brug af NGC-tjenesterne er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Al anden brug er strengt forbudt, og Du er fuldt ansvarlig for enhver skade, udgift eller omkostning, som opstår direkte eller i forbindelse med udførelsen af alle ulovlige aktiviteter.

4. Brug af Spillerkonti

Til top

For at logge på og spille RVG-spil via NGC-tjenesterne, uanset om det er gratis øvelsesspil eller spil for rigtige penge, skal Du åbne en Spillerkonto, som herefter fungerer som Din NGC-identifikation, så længe Du bruger NGC-tjenesterne.

4.1Ved at åbne en Spillerkonto bekræfter og anerkender Du at:
4.1.1Du er mindst 18 år gammel.
4.1.2Oplysningerne, som Du indsender i registreringsformularerne er rigtige, ægte og fuldstændige. Det er Dit ansvar at opdatere Din Spillerkonto med ændringer af Dine registreringsoplysninger. Du giver herved Dit udtrykkelige samtykke til at Vi må, efter Vores skøn, må afsløre nogen eller alle oplysninger indsendt til Os via NGC-tjenesterne til NGC-partnere med det formål at udføre forskellige funktioner, som er nødvendige for bekræftelse og godkendelse af Dine personlige oplysninger, så vel som videregivelse af salgsfremmende materialer og oplysninger med tilknytning til NGC og NGCs partneres produkter og tjenester, forudsat at Du udtrykkeligt og separat har samtykket i at modtage sådan kommunikation. Se venligst Vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger for yderligere oplysninger Hvis oplysningerne, som Du giver til Os, er usande, unøjagtige, misvisende eller på nogen anden måde være ufuldstændige, har Du misligholdt aftalen, og Vi forbeholder Os ret til øjeblikkeligt at lukke Din Spillerkonto og/eller spærre Din brug af NGC-tjenesterne, i tillæg til enhver anden handling, som Vi vælger.
4.1.3Din Spillerkonto hos NGC er udelukkende til Din egen brug, og penge indbetalt på Din Spillerkonto må kun bruges til at spille for hos NGC-tjenesterne. Du må ikke bruge Din Spillerkonto på vegne af en anden person. Du må kun oprette én Spillerkonto per Websted, og du må kun bruge NGC-tjenesterne til denne ene Spillerkonto på hvert enkelt Websted. Al brug af Din Spillerkonto er kun til Dine egne, private formål. Vi tager absolut intet ansvar for tredjepart, som opnår adgang til Din Spillerkonto, og for så vidt angår tab, som Du pådrager Dig i forbindelse med en sådan hændelse, vil Vi handle efter gældende forordninger. Enhver aktivering af Din Spillerkonto ved brug af de korrekte NemID-oplysninger samt Brugernavn betragtes af Os som gyldig adgang, som Du har forestået, til Din Spillerkonto. Hvis Du bliver opmærksom på nogen uautoriseret brug af Din Spillerkonto, har Du pligt til øjeblikkeligt at meddele os dette, så vi kan spærre Din Spillerkonto, mens Vi undersøger sådan uautoriseret brug nærmere.
4.1.4Midler på Din Spillerkonto optjener ikke renter. Du kan ikke satse nogen beløb med NGC-tjenesterne, som er større end det samlede beløb på Din Spillerkonto.
4.1.5Du er fuldt ansvarlig for at betale alle penge, som Du skylder NGC. Du samtykker i ikke at foretage nogen tilbageføringer og/eller afvise eller omgøre nogen af Dine indbetalinger til NGC-tjenesterne. Du forpligter Dig til at refundere tilbageføringer, afviste eller omgjorte betalinger, Du foretager, og Du refunderer ethvert heraf opstået tab.
4.1.6Du har ikke allerede en eksisterende Spillerkonto hos NGC i Dit navn og/eller Du bruger ikke NGC-tjenesterne via en andens Spillerkonto med Dit betalingskort. Hvis Du forsøger at åbne mere end én Spillerkonto i Dit navn eller et andet navn, eller Du forsøger at bruge NGC-tjenesterne med en anden persons konto, er vi berettiget til øjeblikkeligt at lukke alle Dine konti, beholde alle midler i sådanne konto og udelukke Dig fra fremtidig brug af NGC-tjenesterne.
4.1.7Du forstår fuldt ud de metoder, regler og procedurer, som NGC-tjenesterne og internetspil generelt bruger. Du forstår, at det er Dit ansvar at sikre, at oplysninger for indsatser og spil er korrekte. Du udfører ingen handlinger og udviser ingen handlemåde, som skader NGCs rygte.
4.1.8Du alene er ansvarlig for bogføring, betaling og revision til enhver relevant offentlig myndighed, skattemyndighed elle anden myndighed for enhver skat eller anden afgift, som skal betales for gevinster udbetalt til Dig.
4.1.9Du alene er ansvarlig for telekommunikationsnetværk og internetadgangstjenester og andre tilladelser og godkendelser, som er nødvendige i forbindelse med Din brug af NGC-tjenesterne.
4.2Du er ansvarlig for at opretholde fortrolighed på Din Spillerkonto, inkl. Dit brugernavn og NemID-oplysninger for at begrænse adgang til Din computer, og Du accepterer ansvarlighed for alle aktiviteter, som sker med Din Spillerkonto. Du skal op bevare Dit brugernavn og Dine NemID-oplysninger fortrolige, og Du må ikke videregive dem til ande. For at bevare Dit brugernavn og Dine NemID-oplysninger fortrolige, bør Du følge disse sikkerhedsråd:
  • Du må aldrig nedskrive eller på anden måde notere Dit brugernavn eller Dine NemID-oplysninger på en måde, som en anden kan forstå.
  • Du må aldrig røbe Dit brugernavn og NemID-oplysninger til nogen andre.
  • Undgå brugernavn og NemID-oplysninger, som kan være nemme at gætte, som f.eks. fødselsdage/telefonnumre, ægtefælles eller børns navne o.s.v.
  • Meddel Os øjeblikkeligt (ved at kontakte Vores supportteam) om enhver uautoriseret adgang til Din Spillerkonto eller nogen mistanke om, at nogen kender Dit brugernavn og Dine NemID-oplysninger.
4.3Du alene er ansvarlig for alle transaktioner foretaget i forbindelse med Din Spillerkonto med Dit brugernavn og NemID-oplysninger. Enhver person, som identificerer sig selv ved at angive korrekte brugernavn og korrekte NemID-oplysninger antages at være Dig, og alle transaktioner, hvor brugernavnet og NemID-oplysninger er angivet korrekt, betragtes som gyldige og autoriseret af Dig.
4.4NGC bevarer fuld myndighed over udstedelse, opretholdelse og lukning af Spillerkonti hos NGC. NGC-ledelsens beslutning angående ethvert aspekt omkring en Spillerkonto og brug af NGC-tjenesterne er endelig, bindende og er ikke åben for diskussion eller appel.
4.5Hvis Du ikke har logget på Din Spillerkonto i seks (6) måneder, betragtes Din Spillerkonto som en "passiv konto", og vi opkræver et månedligt gebyr (opretholdelsesgebyr) for kontosaldoen i overensstemmelse med gældende regler. Det første gebyr opkræves i slutningen af den sjette måned efter den sidste login.
4.6Du bekræfter og samtykker hermed i at spil kan resultere i tab af penge og at alle tab, som Du pådrager Dig som et resultat af spil via NGC-tjenesterne udelukkende er Dit eget ansvar. Hvis Din Spillerkonto forbliver passiv i mere end tredive (30) måneder, tilbagebetaler Vi Din eventuelle spillerkontosaldo til Dig efter at have fratrukket nødvendige gebyrer.
4.7Det er Dit ansvar at sørge for, at Du læser og forstå alle reglerne og procedurerne for RVG-spil og webstedet/webstederne før Du spiller med rigtige penge.

5. Sikkerhedsforanstaltninger

Til top

NGCs interaktive system er et sikret miljø, som kun tillader en spiller at opnå adgang til NGC-tjenesterne, hvis en sådan spiller er kommet igennem vores sikrede netværk, som bruger avanceret kryptering for brugernavn og NemID-data ved brug af OCES-sikkerhedsstandarder. Du vil ikke kunne opnå adgang til NGC-tjenesterne uden at komme igennem vores loginproces for kundesikkerhed, og enhver spiller, som omgår vores interaktive system, bliver retsforfulgt i det omfang, gældende lovgivning gør det muligt.

6. Ulovlig brug ag NGC-tjenesterne

Til top
6.1Du bekræfter af anerkender hermed at:
6.1.1Du ikke indbetaler midler, som stammer fra kriminelle og/eller uautoriserede aktiviteter.
6.1.2Du ikke på anden måde udfører kriminelle aktiviteter og/eller har til hensigt at benytte Din Spillerkonto i forbindelse med sådanne aktiviteter.
6.1.3Du ikke bruger eller har til hensigt at tillade nogen anden person at bruge Din Spillerkonto i forbindelse med NGC-tjenesterne for nogen form for ulovlig eller forbudt herunder., men ikke begrænset til, svindel eller hvidvask af penge, under lovgivningen i Din jurisdiktion eller nogen anden gældende lov i nogen anden jurisdiktion.
6.1.4De oplysninger om betalingskort eller andre betalingsmidler, som bruges til at indbetale penge på Din Spillerkonto, oplyst af Dig ved registrering hos NGC-tjenesterne, tilhører den registrerede Spillerkontoindehaver, og kortene er ikke stjålne eller meldt tabte. Uden at fravige det førnævnte gælder, at såfremt Du bruger et betalingskort eller et andet betalingsmiddel, som ikke er udsted til Dig i Dit eget navn, så vil dette betalingskort eller dette betalingsmiddel øjeblikkeligt blive spærret for fremtidig brug i vores system. Derudover kan Din Spillerkonto blive suspenderet, indtil vi har afsluttet verificeringsproceduren med tilfredsstillende resultat.
6.1.5Du ikke har haft en Spillerkonto hos Os, som blev lukket eller spærret, og at Du har ikke meddelt Os, nu eller tidligere, at Du lider af ludomani.
6.1.6Du må ikke bryde ind, gennemtvinge adgang eller forsøge at bryde ind i NGC-tjenesterne. Ved enhver mistanke om indbrud i NGC-tjenesterne; spærrer Vi øjeblikkeligt Din Spillerkonto, konfiskerer Dine penge på denne konto, og rapporterer til de relevante myndigheder.
6.1.7Du må ikke forsætligt afbryde forbindelsen til et RVG-spil under brug af NGC-tjenesterne. Hvis Vi vurderer, efter eget skøn, at Du ikke overholder denne klausul, lukker Vi øjeblikkeligt for Din adgang til NGC-tjenesterne, og spærrer Din Spillerkonto. Hvis Din Spillerkonto lukkes eller spærres under sådanne omstændigheder, handler Vi efter gældende regler med hensyn til de resterende midler i Din Spillerkonto.
6.2Hvis nogen mistænkelige, uhæderlige, falske eller ulovlige aktiviteter forsøges og/eller udføres gennem brugen af NGC-tjenesterne, er Vi berettigede til at lukke og/eller spærre Din Spillerkonto og konfiskere alle tilgængelige midler via den konto. Vi vil fremlægge alle oplysninger om Din Spillerkonto til de relevante myndigheder.
6.3Kunstig intelligens - robotter: Du må ikke bruge software, som, efter vores bedømmelse, har kunstig intelligens "AI software") i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Vi gennemgår konstant brugen af Tjenesterne for at afsløre brug af AI software, og i det tilfælde, at vi vurderer, at det har været brugt, forbeholder vi os ret til at tage enhver form for handling, som vi finder nødvendig, inkl. øjeblikkelig blokering af adgang til Tjenesterne for den regelovertrædende bruger, opsigelse af denne bruges konto og konfiskering af alle midler, som er på denne konto.
6.4Vi vil handle i overensstemmelse med gældende regler med hensyn til evt. tab eller skader sket ved mistænkelige, uhæderlig, svigagtig, ulovlig eller på anden måde forbudt Brug af NGC-tjenesterne og/eller websted(er), som nogen Bruger eller anden uautoriseret person udfører via en gyldig Spillerkonto.

7. Valuta og betalinger

Til top
7.1For at undgå tvivl, tilkendegiver Vi hermed at henvisninger til valuta i denne Aftale; er enten Euro/DKK og/eller nogen anden valuta accepteret af os og i overensstemmelse med Spillerens valg af valuta på hans/hendes Spillerkonto.
7.2Du accepterer, at alle finansielle kontotransaktioner håndteres af os, eller tredjemands elektroniske betalingsprocessorer og/eller finansielle institutioner på Vores vegne i det omfang, de ikke er i konflikt med vilkårene i denne Aftale. Vi forbeholder Os ret til at foretage kreditvurderinger med tredjepart ved at bruge oplysningerne, som Vi har fået fra Dig ved åbningen af Spillerkontoen eller på andre måder.
7.3Vi forbeholder os ret til at afvise accept og betaling gennem enhver betalingsform, som f.eks. visse betalingskort, personlige checks, elektroniske tegnebøger og andre betalingsmetoder.
7.4Du accepterer, at ved at acceptere en bonusbetaling tilbudt af os til Dig, er Du bundet af reglerne og forordningerne i Vores Bonuspolitik.
7.5Du samtykker i at hvis Du vinder en jackpot på 100.000kr eller mere i forbindelse med et af RVG-spillene ("Gevinsterne"), giver Du NGC uigenkaldelig, eksklusiv og stedsevarende, verdensomspændende ret og licens til at bruge dit navn, foto og lighed i ethvert medie, i forbindelse med markedsføring af og kampagner om NGC og webstedet, og du samarbejder i fuld udstrækning med NGCs repræsentanter i sådan henseende.
7.6Det er hermed klargjort at en spiller ikke kan bruge kredit til at spille RVG spil på hjemmesiden

8. Tilbagebetalingspolitik

Til top
8.1Tilbagebetaling kan ikke gennemføres, når den påståede indbetaling (inkl. bonus) er blevet brugt til at spille for med NGC-tjenesterne.
8.2En Tilbagebetaling vil kun overvejes, hvis der anmodes herom indenfor de første fireogtyve (24) timer efter den påståede transaktion, eller indenfor tredive (30) dage, hvis en spiller påstår, at en anden person (eller en mindreårig) har opnået adgang til hans/hendes Spillerkonto.
8.3Vi forbeholder Os ret til at tilbageholde enhver tilbagebetaling eller tilbageført transaktion, indtil Spillerkontobrugerens identitet er tilfredsstillende fastslået, for at sikre, at betalinger til Os gennemføres efter en tilbagebetaling er efterkommet. Du samtykker i at fremskaffe, hvis vi kræver det, en notarielt bekræftet identifikation, eller anden certificeret identifikation i overensstemmelse med gældende lovgivning i Din jurisdiktion. Hvis sådan notariel eller certificeret identifikation ikke fremskaffes indenfor fem (5) dage, efterkommes en sådan tilbagebetaling eller tilbageført transaktion, Din Spillerkonto lukkes og Du mister alle penge på Din Spillerkonto. En sådan beslutning er endelig, bindende og kan ikke ankes.

9. Garantifraskrivelse

Til top

RVG-SPILLET, DET INTERAKTIVE SYSTEM OG WEBSTEDET OG DET MOBILE INDHOLD TILBYDES "SOM DET ER OG FOREFINDES". VI AFGIVER INGEN GARANTIER ELLER INDESTÅELSER, HVERKEN UDTALT ELLER INDFORSTÅET (VED LOV, RETSREGLER ELLER PÅ ANDEN MÅDE), HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FULDSTÆNDIGHED ELLER PRÆCISION AF RVG-SPILLET, DET INTERAKTIVE SYSTEM ELLER WEBSTEDET OG DET MOBILE INDHOLD, ELLER OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG FORORDNINGER.

VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT RVG-SPILLET, DET INTERAKTIVE SYSTEM OG WEBSTEDET OG DET MOBILE INDHOLD LEVER OP TIL DINE KRAV, KØRER UAFBRUDT, TIL TIDEN, SIKKERT ELLER UDEN FEJL AT FEJL BLIVER RETTET ELLER AT SOFTWAREN ELLER SERVEREN ELLER DEN MOBILE ENHED, SOM GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA ELLER BUGS ELLER HAR DEN FULDE FUNKTIONALITET, PRÆCISION, PÅLIDELIGHED AF MATERIALER ELLER FOR RESULTATER ELLER RIGTIGHEDEN AF ENHVER INFORMATION, SOM DU HAR FÅET GENNEM NGC-TJENESTERNE.

HVIS SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEJL, BUGS ELLER VIRA I FORBINDELSE MED KONTOAFREGNINGER ELLER ANDRE ELEMENTER I NGC-TJENESTERNE RESULTERER I DIT DATATAB ELLER ANDEN SKADE PÅ DIT COMPUTERTILBEHØR ELLER DIN SOFTWARE ELLER MOBIL ENHED, ER VI PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE OVERFOR DIG, OG VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ANNULLERE DE PÅGÆLDENDE RVG-SPIL OG FORETAGE ALLE ANDRE HANDLINGER TIL AT RETTE SÅDANNE FEJL, BORTSET FRA DET ER VI IKKE PÅLAGT AT SØRGE FOR SIKKERHEDSKOPIER AF NETVÆRK OG/ELLER SYSTEMER ELLER LIGNENDE TJENESTER.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN HANDLINGER ELLER UDELADELSER FORETAGET AF DIN INTERNETUDBYDER ELLER UDBYDEREN AF DEN MOBILE ENHED ELLER ANDEN TREDJEPART, MED HVEM DU HAR INDGÅET KONTRAKT FOR AT OPNÅ ADGANG TIL DEN SERVER, SOM ER HOST FOR NGC-TJENESTER.

10. Ansvarsbegrænsning

Til top
10.1Din beslutning om at bruge NGC-tjenesterne foretages efter Dit eget skøn og på Dit eget ansvar.
10.2Vi er ikke ansvarlige i kontrakt, ansvarlige for skadegørende handling, forsømmelighed eller på anden måde, for noget tab eller skade, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet til Din brug af NGC-tjenesterne, direkte eller indirekte, inkl., men ikke begrænset til, erstatning for tab af forretningsfortjeneste, profittab, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger eller noget andet pekuniært eller resulterende tab (også hvis Vi har fået meddelelse fra Dig om muligheden om sådanne tab eller skader).
10.3Vi er ikke ansvarlige i kontrakt, skadegørende handling, forsømmelighed eller anden måde, for noget tab eller nogen skade, som opstår fra eller på nogen måde er forbundet til Din brug af noget link i forbindelse med NGC-tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på nogen websteder, som vi linker til.
10.4Du bekræfter, at Vi ikke er ansvarlige overfor Dig eller nogen tredjemand for nogen ændringer på, afbrydelse af eller indstilling af NGC-tjenesterne.
10.5Du samtykker i at hvis det interaktive system eller NGC-tjenesterne ikke fungerer korrekt som et resultat af, men ikke begrænset til, forsinkelse eller afbrydelse af drift eller transmission, tab eller beskadigelse af data eller kommunikation eller linjefejl, nogen persons misbrug af NGC-tjenesterne eller deres indhold eller nogen fejl eller udeladelse af enhver art i indhold eller nogen andre faktorer udenfor Vores kontrol.
a.NGC er ikke ansvarlig for noget tab, inkl. tab af gevinster, som kan opstå, og
b. hvis sådanne fejl resulterer i øgede gevinster, som skyldes eller udbetales til Dig, har Du ikke ret til gevinster, der falder indenfor sådanne øgninger. Du skal øjeblikkeligt informere NGC om fejlen og tilbagebetale gevinster, som fejlagtigt er krediteret Din Spillerkonto til NGC (som instrueret af NGC) eller NGC vil, efter eget skøn, fratrække et beløb, som er lig med disse gevinster fra Din Spillerkonto eller modregne et sådan beløb i penge, som NGC skylder Dig.

11. Erstatning

Til top
11.1Du accepterer at erstatte, forsvare og friholde Os og Vores funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og leverandører fra og mod alle krav, ansvar, erstatninger, tab, udgifter og omkostninger, inkl. juridiske udgifter, som opstår fra Din krænkelse af denne Aftale, og alt andet ansvar, der opstår af Din brug af NGC-tjenesterne eller brug af nogen anden person, som bruger Din brugeridentifikation, om sådanbrug er med eller uden Din viden og/eller udtrykte autorisation.
11.2Hvis Du misligholder nogen af disse vilkår og betingelser i denne Aftale eller NGC har rimelig grund til at mistænke Dig for at Du har misligboldt vilkårene og betingelserne i denne Aftale, kan Du i tillæg til nogle andre midler, som er tilgængelige for NGC, miste Dine gevinster efter NGCs skøn og NGC vil muligvis tilbageholde enhver positiv saldo, som er på Din Spillerkonto på grund af erstatning eller andre beløb, som Du skylder NGC, imens NGC afvent efterforskningen og/eller konklusionen af retsforfølgelse. Hvis Du ikke overholder denne Aftale, kan det resultere i diskvalificering, lukning af Spillerkonto og/eller retsforfølgelse.

12. Ændringer i Aftalen

Til top
12.1Vi forbeholder Os ret til at rette og foretage ændringer i denne Aftale og/eller i privatlivspolitikken, spillereglerne, bonuspolitikken og/eller udbetalingspolitikken eller nogen del heraf, efter vort skøn, og Vi oplyser Dig om betydelige ændringer i Aftalen og/eller eller privatlivspolitikken og/eller spillereglerne og/eller bonuspolitikken og/eller udbetalingspolitikken , ved sådanne ændringer, som vises via NGC-tjenesterne. Vi opfordrer Dig til at besøge NGC-tjenesterne regelmæssigt og kontrollere vilkår og betingelser i den version af Aftalen, privatlivspolitikken, spillereglerne, bonuspolitikken og udbetalingspolitikken, som er gældende
12.2Enhver brug af Din Spillerkonto vil blive betragtet som en angivelse af, at Du er bekendt med og accepterer sådanne ændringer, som Vi har foretaget efter sektion 12.1 ovenfor.
12.3Hvis Du er uenig i ændringer, som er foretaget i denne Aftale og/elle r i privatlivspolitikken, spillereglerne, bonuspolitikken og udbetalingspolitikken, skal Du øjeblikkeligt indstille al aktivitet på Din Spillerkonto inkl. brug af NGC-tjenesterne, lukke Din Spillerkonto og anmode om, at vi framelder al kommunikation til Dig fra NGC.

13. Chat-funktion

Til top
13.1Som del af Din brug af NGC-tjenesterne giver Vi Dig måske en chat-funktion. Vi forbeholder Os ret til at gennemlæse chatten og gemme en registrering af alle udtalelser foretaget på en sådan facilitet. Din brug af chatfaciliteten er underlagt de følgende regler:
13.1.1Du må ikke fremsætte udtalelser, som er seksuelt eksplicitte, stærkt fornærmende, inkl. udtryk, som er snæversynede, racistiske, hadefulde eller krænkende,
13.1.2Du må ikke fremsætte udtalelser, som er grove, injurierende eller chikanerende eller fornærmende for operatørerne hos NGC-tjenesterne,
13.1.3Du må ikke fremsætte udtalelser, som reklamerer, fremmer eller på anden måde har tilknytning til andre online jenester.
13.1.4Du må ikke fremsætte udtalelser om NGC, NGC-tjenesterne eller noget andet websted med tilknytning til NGC, som er usande og/eller ondsindede og/eller skadelige for NGC.
13.2I det tilfælde, at Du bryder nogen af ovenstående bestemmelser, som har tilknytning til chat-funktionen, har NGC ret til øjeblikkeligt at lukke Din Spillerkonto. Ved sådan lukning tilbagebetaler NGC alle penge, som er på Din Spillerkonto, efter fratrækkelse efter evt. beløb, som Du skylder Os.

BEMÆRK VENLIGST: Når chat-funktionen bruges, kan alle oplysninger, som kan identificere Dig, og som Du indsender via chat, læses, indsamles eller bruges af NGC, og NGC er ikke og bliver ikke ansvarlig for de oplysninger, som kan identificere Dig, og som Du vælger at indsende via chat-funktionen.

14. Diverse

Til top
14.1Før en præmie udbetales for ethvert RVG-vinderspil, skal den valideres efter denne Aftale og reglerne og procedurerne, som NGC har fastsat. Vi forbeholder Os retten til at foretage den eneste og endelige beslutning om hvorvidt RVG-spillets vinderstatus, og Vores beslutning er endelig, bindende og kan ikke ankes.
14.2Vi kan, , udelukkende efter eget skøn, afvise at registrere og give en Spillerkonto til enhver person.
14.3Med Dit samtykke sender Vi Dig måske henvendelser eller reklamer fra NGC om Vores tjenester eller produkter via e-mail og sms. Hvis Du ønsker at "framelde" Dig modtagelse af sådanne henvendelser fra Os kan Du til enhver tid fortælle Os dette ved at sende en tom meddelelse med ordet "remove" (fjern) til support@Lanadas.dk .Hvis Du ønsker at framelde Dig markedsføring via sms fra Os, skal Du besvare enhver sms-besked fra Os med "stopmessage",
14.4Vi forbeholder Os ret til at spærre, ændre, rette, tilføje eller fjerne ethvert RVG-spil, som bruges af NGC-tjenesterne uden forudgående varsel til Vores spillere og med øjeblikkelig virkning. Vi har intet ansvar for noget tab, som Du måtte lide som følge af foretagne ændringer, og Du må ikke fremsætte krav til NGC i sådanne tilfælde.
14.5Vi forbeholder Os ret til fra tid til anden at tilbyde, bonusser og/eller kampagner og særlige tilbud, og sådanne tilbud kan være underlagt særlige regler og betingelser. Vi forbeholder Os ret til at tilbagetrække ethvert af disse særlige tilbud og bonusser til enhver tid. Hvis NGC mener, at en bruger af NGC-tjenesterne misbruger eller forsøger at misbruge en bonus eller anden kampagne, eller måske kan drage fordel gennem misbrug eller manglende god tro, fra spilpolitik, som NGC har indført, kan NGC, udelukkende efter eget skøn, tilbageholde eller fratrække enhver bonus eller kampagne fra enhver bruger, eller annullere enhver politik med hensyn til denne bruger, enten midlertidigt eller permanent, eller lukke for denne brugers adgang til NGC-tjenesterne og/eller spærre den brugers Spillerkonto. Derudover forbeholder NGC sig ret til at afvise enhver afventende udbetaling under disse betingelser.
14.6Uafsluttede RVG-spil, som har været åben i mere end halvfems (90) dage, behandles som følger: (i) RVG-færdighedsspil, som kræver en beslutning fra Spilleren om at afslutte spillet, vil blive afsluttet, og alle udestående indsatser mistes; eller (ii) RVG-spil, som kræver, at Spilleren afhenter sine gevinster for at disse RVG-spil kan afsluttes, afsluttes automatisk af NGC Services, og samtlige gevinster overføres til Spillerens Spillerkonto.
14.7Du forstår, at Du vil modtage elektroniske meddelelser fra Os, opslået via NGC-tjenesterne og/eller sendt til Dig via e-mail. Al sådan kommunikation vil blive betragtet som "på skrift", og betragtes som modtaget af Dig efter fire (4) hverdage, uanset om Du faktisk har modtaget det eller ej.
14.8Eksigibiliteten eller gyldigheden af enhver del af denne Aftale påvirker ikke gyldigheden og eksigibiliteten af den resterende del af denne Aftale.
14.9Denne Aftale indeholder hele aftalen mellem Dig og Os, som har forbindelse til brug af NGC-tjenesterne.
14.10Denne Aftale er blevet skrevet på dansk. Hvis der er uoverensstemmelser mellem betydningen i oversatte versioner af denne Aftale og den engelsksprogede udgave, gælder betydningen i den danske udgave.
14.11Såfremt en given krænkelse af Vores denne Aftale ikke retsforfølges, skal dette på ingen måde medføre, at Vi afskæres fra at forfølge efterfølgende lignende krænkelser af nogen vilkår i denne Aftale.
14.12Med mindre det er udtrykkeligt fremsat, må intet i denne Aftale skabe eller give nogen rettigheder eller andre fordele for tredjemand.
14.13Intet i denne Aftale må udlægges som repræsentation, partnerskab, fondsarrangement, værgeforhold eller anden form for fælles foretagende mellem Dig og Os.
14.14Hvis du har klager kan du:
1. Ringe til os på: 78 77 41 93 (gratis nr.)
2. Send en email til support på support@Lanadas.dk .
Vi vil gøre vores bedste for at løse rapporterede problemer hurtigt.
Hvis du har forespørgsler angående en transaction kan du også kontakte os på support@Lanadas.dk . ] med detaljer om din forespørgsel. Vi vil gennemgå alle forespurgte og bestridte transaktioner. Vores afgørsel er endelig”.

15. Gældende lov

Til top

Denne Aftale fortolkes i overensstemmelse med dansk ret og Du accepterer hermed uigenkaldeligt, at alene de danske domstole skal have kompetence til at afgøre enhver retlig tvist mellem Dig og Os og som udspringer af denne Aftale. Herunder, men ikke begrænset hertil, krav om underkendelse og modkrav), som kan opstå i forbindelse med oprettelsen, validiteten, effekten, fortolkningen eller ydelsen af, eller det juridiske forhold etableret af, denne Aftale eller som på anden måde er opstået i forbindelse med denne Aftale.

Denne Aftale blev opdateret d. 25 Maj 2018.

UDSKRIV OG OPBEVAR VENLIGST EN PAPIRKOPI AF DENE AFTALE.